Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Finlandiya’da yaşayan Türk toplumunun değerli mensupları,

 

Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliği’nin internet sitesine hoş geldiniz! Bu sitede Türkiye-Finlandiya ilişkileri, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’nin hizmetleri gibi faydalı bilgilere ulaşmanız mümkündür. 

 

Finlandiya Cumhuriyeti 6 Aralık 1917 tarihinde bağımsızlığını kazanmış ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 21 Şubat 1918’de tanınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya arasındaki siyasi ilişkiler ise 9 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da imzalanan Dostluk Anlaşması ile kurulmuştur. Helsinki’de 1961 yılından bu yana faal olan Büyükelçiliğimiz, şehrin müstesna semtlerinden Kaivopuisto’da yer almaktadır. 

 

2014 yılı, Türkiye ile Finlandiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. yıldönümüne tekabül edecektir. Biri Avrupa’nın güneyinde, diğeri Avrupa’nın kuzeyinde yer alan Türkiye ve Finlandiya, aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen, 90 yıldır ilişkilerini dostluk ve işbirliği çerçevesinde yürütmüşlerdir. Özellikle 1990’lı yılların sonuna doğru ivme kazanan Türkiye-Finlandiya ilişkileri, bugün sadece ikili düzeydeki siyasî, ekonomik ve ticarî, sosyal ve kültürel alanları değil, çok taraflı düzeyde, uluslararası barış ve güvenliğin tesisi, sürdürülebilir kalkınmanın hâkim kılınması gibi konuları da kapsamaktadır.

 

Bu bağlamda, Türkiye ile Finlandiya’nın öncülüğünde Eylül 2010’da Birleşmiş Milletler’de başlatılan “Barış için Arabuluculuk” girişimi ve bu girişim çerçevesinde oluşturulan “Arabuluculuk Dostlar Grubu” kaydadeğerdir. Girişimin ilk önemli başarısı, Birleşmiş Milletler çatısı altında arabuluculuk konusunda kabul edilen ilk kararı teşkil eden Haziran 2011 tarihli “Arabuluculuğun Rolünün Güçlendirilmesi” konulu karar olmuştur. Takip eden dönemde Arabuluculuk Dostlar Grubu giderek genişleyerek bugün 37 ülke ve 8 uluslararası kuruluş ile 45’e yükselmiştir.

 

Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin bir boyutu da, tabiatıyla, Avrupa Birliği’ne ilişkindir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik adaylığının resmiyet kazandığı 1999 Aralık ayındaki Helsinki Zirvesi’ni takip eden dönemde Finlandiya, Türkiye’nin stratejik hedefi olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere sürecine güçlü ve ilkeli destek vermiştir.     

 

Böyle bir arka planda, Türkiye Cumhuriyeti’nin Finlandiya Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime 1 Aralık 2013 tarihinde başlamış bulunuyorum. Görevim, Türkiye ile Finlandiya arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ivme kazandığı, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizde yeni ortaklıkların ve bağlantıların tesis edildiği, insandan insana ilişkiler bakımından ise 200 bin Fin vatandaşının tatil amacıyla Türkiye’yi tercih ettiği bir döneme denk gelmiştir. Bu onurlu görevi deruhte ederken, öncelikli hedeflerim Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin her alanda daha da ilerletilmesi yolunda azamî gayreti harcamak, iki ülke arasında giderek güçlenen temasları çeşitlendirmek, ekonomik ve ticarî bağlarımızı tahkim ederek gerek ikili, gerek üçüncü ülkelerde ortak projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak olacaktır.

 

Değerli vatandaşlarım,

 

Finlandiya’da yerleşik yaklaşık 10 bin kişilik Türk toplumu, Finlandiya’ya ve Fin toplumuna en iyi şekilde entegre olmuş göçmen topluluklardan birini teşkil etmektedir. Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Bununla birlikte, yurtdışında yaşayan her Türk toplumunda olabildiği gibi, Finlandiya’daki toplumumuzun da zaman zaman karşılaşabildiği sorunların çözümünde Büyükelçilik olarak gayret göstermeye ve birliktelik ruhunu tahkim edecek çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz.    Sizlerin de Fin toplumuna saygılı, yürürlükteki kanun ve kurallara uyan bireyler olarak, Finlandiya ile ikili ilişkilerimize katkıda bulunacağınıza inanıyorum.

 

Mevcut çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında ihtiyaç duyacağımız değerli katkılarınızı ve desteğinizi esirgemeyeceğinize olan ümidimi ifadeyle, web sitemizi ziyaretinizden ötürü teşekkür eder, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına sizleri huzur ve esenlik dileklerimle selamlarım.  

 

Adnan BAŞAĞA

Büyükelçi