Ysk'den Alınan Anayasa Değişikliği Ile Ilgili Gümrük Kapılarında Oy Verme Işlemleriyle Ilgili Kararların Örneği

Helsinki Büyükelçiliği 06.07.2010

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No : 413

-KARAR-

Nusaybin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 17/06/2010 tarihli ve 58 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarih ve 2010/365 sayılı kararına ekli Örnek 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddesinin 2. fıkrasının son bendine göre "Gümrük kapılarında oy verme işleminin özelliği gereği sandık kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saat kesintisiz devam eder" denilmesi üzerine Başkanlıklarınca Nusaybin Gümrük Müdürlüğüne yazılan yazıya cevaben Nusaybin Kara Hudut Kapısında 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verildiğinin bildirildiği belirtilerek, Başkanlıklarınca ilgili gümrük kapısında sandık kurulunun 08.00 ile 17.00 saatleri arasında tek vardiya olarak mı yoksa kesintisiz 8'er saat vardiya ile mi kurulacağı hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılıSeçimlerin TemelHükümleri ve SeçmenKütükleriHakkında Kanunun 94/E maddesinin üçüncü fıkrasında;

"Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmişbeşinci gün saat 08:00'dan oy verme günü saat 17:00'a kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir."

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddesinde;

"Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oy verme işleminin özelliği gereği sandık kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saati kesintisiz devam eder."

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddesinde, gümrük kapılarında oy verme işleminin oy verme sürecince günün 24 saati kesintisiz devam edeceği öngörülmekte ise de; Nusaybin Kara Hudut Kapısı'nda 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verilmesi nedeniyle, Nusaybin Kara Hudut Kapısı'nda sandık kurulunun 08:00 - 17:00 saatleri arasında tek vardiya görev yapmak üzere oluşturulması gerektiğine karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-Nusaybin Kara Hudut Kapısı'nda 08:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet verilmesi nedeniyle, Nusaybin Kara Hudut Kapısında sandık kurulunun 08:00-17:00 saatleri arasında tek vardiya görev yapmak üzere oluşturulması gerektiğine,

2-Nusaybin Kara Hudut Kapısı'nın oy verme zamanının uygun aralıklarla TRT aracılığı ile kamu oyuna duyurulmasına,

3-Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

4- Karar örneğinin Nusaybin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile siyasi partiler genel başkanlıklarına, Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, Mardin Valiliğine, Nusaybin Kaymakamlığına ve Kurulumuz İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

26/06/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No : 423

-KARAR-

Akçakale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 23/06/2010 tarihli ve 119 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarih ve 2010/365 sayılı kararına ekli Örnek 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddenin sonuç bölümünde Gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süre ile vatandaşların oy kullanabileceklerinin belirtildiği, bu nedenle Başkan|ıklarınca İlçelerine bağlı Akçakale Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğünden sınır kapısında mesai saatlerinin ve giriş çıkışların hangi saatler arasında olduğunun belirtilmesi yönünde istenilen yazıya cevaben, giriş çıkış ve mesai saatlerinin saat 08.30 ile 24:00 arasında olduğunun bildirildiği belirtilerek, Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nda kurulacak sandık kurulları için nasıl bir uygulama yapılacağı hususunda görüş istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılıSeçimlerin TemelHükümleri ve SeçmenKütükleriHakkında Kanunun 94/E maddesinin üçüncü fıkrasında;

"Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek gümrük kapılarında, oy verme gününden önceki yetmişbeşinci gün saat 08:00'dan oy verme günü saat 17:00'a kadar oy kullanılabilir. Hangi gümrük kapılarında tatil günleri dâhil 24 saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespite Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir."

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddesinde;

"Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen gümrük kapılarında oy verme işleminin özelliği gereği sandık kurulunun görevi oy verme süresince günün 24 saati kesintisiz devam eder."

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 09/06/2010 tarihli, 2010/365 sayılı kararı ile kabul edilen 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri İle Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/1 sayılı Genelgenin 7. maddesinde, gümrük kapılarında oy verme işleminin oy verme sürecince günün 24 saati kesintisiz devam edeceği öngörülmekte ise de; Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nda 08:30 - 24:00 saatleri arasında hizmet verilmesi nedeniyle, Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nda sandık kurulunun 08:30 - 24:00 saatleri arasında iki vardiya halinde görev yapmak üzere oluşturulması gerektiğine karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1-Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nda 08:30 - 24:00 saatleri arasında hizmet gerilmesi nedeniyle, Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nda sandık kurulunun 08:30 - 24:00 saatleri arasında iki vardiya halinde görev yapmak üzere oluşturulması gerektiğine,

2-Akçakale Gümrük Sınır Kapısı'nın oy verme zamanının uygun aralıklarla TRT aracılığı ile kamu oyuna duyurulmasına,

3-Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,

4- Karar örneğinin Akçakale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile siyasi partiler genel başkanlıklarına, Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, Şanlıurfa Valiliğine, Akçakale Kaymakamlığına ve Kurulumuz İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

26/06/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel