Yurtdişi Danişma Kurulu'na Finlandiya'dan Temsilci Seçilmesi

Helsinki Büyükelçiliği 10.03.2011

VATANDAŞLARIMIZA DUYURU

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının oluşturduğu ‘’Yurtdışı Danışma Kurulu’’na Finlandiya’yı temsilen seçilecek üyelere ilişkin olarak, anılan Başkanlık tarafından yayınlanan ilanın bir örneği aşağıda sunulmuştur.

Anılan kurula seçilmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını, söz konusu ilanda belirtildiği üzere, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine de yapabileceklerdir.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna Yurtdışından Seçilecek Üyelere ilişkin İlan

24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "'Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında kurulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'na yurtdışında yasayan TürkiyeCumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan ekte belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçilecektir.

Başvuru şartları

1)Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri,
toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak.

2)Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak.

3)İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak.

4)Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek.

5)Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.

6)Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak.

7)En az lise mezunu olmak

8)25 yaşında veya daha büyük olmak.

9)Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

Başvuruda istenen belgeler

1)Kimlik belgesi fotokopisi.

2)Özgeçmiş.

3)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti.

4)Son beş yıl içerisinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge.

5)Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğine dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri.

6)Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri.
toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan.

7)(2) adet vesikalık fotoğraf.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri

1)Kurul toplantılarına. Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

2)Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek.

3)Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla. Kurul üyeliğinin
gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak.

4)Yurtdışında, ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ve tekliflerde bulunmak.

5)Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.

6)Kurul toplantılarında alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek.

Başvuru sekli: Başvurular, 25.03.2011 tarihine kadar yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Oğuzlar Mahallesi Mevİana Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Çankaya''Ankara -TÜRKİYE)

Telefon:+90 - 312 - 218 40 00 – 40 56

e-posta: info@ytb.gov.tr

Sıra No:

Ülke/Bölge Adı

Üye Sayısı

1

Almanya

10 Üye

2

Amerika Birleşik Devletleri

4 Üye

3

Fransa

4Üye

4

Birleşik Krallık (İngiltere)

3Üye

5

Avustralya

3Üye

6

Hollanda

3Üye

7

Rusya Federasyonu ve Orta Asya

3 Üye

8

Avusturya

3Üye

9

Belçika

2Üye

10

Danimarka

2Üye

11

Finlandiya

2Üye

12

İsveç

2Üye

13

İsviçre

2Üye

14

İtalya

2 Üye

15

Kanada

2 Üye

16

KKTC

2 Üye

17

Norveç

2 Üye

18

Balkanlar

2 Üye

19

Orta Doğu ve Afrika

2 Üye

Toplam (19) ülke/bölge

(55) Üye

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel