Finlandiya Hükümetinin Tahsis Ettiği Doktora Bursları

Helsinki Büyükelçiliği 17.10.2011

Finlandiya’daki Uluslararası Öğrenci Değişimi Merkezi'nden (Centre for International Mobility-CIMO) alınan bir yazıda, Fin Hükümeti’nin 2012-2013 akademik yılında, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 33 ülkeye 3 ila 9 ay süreli doktora bursları tahsis edeceği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda, bursiyerlerin CIMO'ya gönderilecek başvurular arasından yarışma usulüyle seçileceği, bu nedenle herbir ülkeye tahsis edilen burs sayısının yıldan yıla değişiklik gösterebileceği,  sözkonusu bursların "master" üstü çalışma ve araştırmaları kapsadığı, doktora sonrası çalışma ve araştırmaları ise kapsamadığı, dolayısıyla burslar tahsis edilirken doktora öğrencilerine öncelik tanınacağı, başvurularla ilgili detaylı bilgilerin "www.studyinfinland.fi" adresindeki Tuition and Scholarships/CIMO Scholarships/Finnish Government Scholarship Pool başlığı altında yer aldığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda, burslardan yararlanmak isteyen en fazla 10 adayın başvurularının ilgili makamlarımız tarafından Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne en geç 28 Şubat 2012 tarihinde iletilmesi gerektiği dile getirilmektedir.

 

Sözkonusu yazı ekinde yer alan başvuru formu ve bilgi notu ilişikte sunulmaktadır.

 

İncelenmesinden görüleceği üzere bilgi notunda, doktora düzeyindeki çalışmalar ve Fin eğitim kurumlarında ders verilmesi amacıyla verilecek bursların 3-9 ay süreli olduğu ve tüm akademik branşları kapsadığı ve bursun ayda 1200 Avro olacağı belirtilmektedir.

 

Sözkonusu nota göre, bursiyer adayları;

 

-Finlandiya'da master sonrası çalışmalar yürütmeyi, bir araştırma projesine katılmayı veya Finlandiya'daki bir yüksek öğretim kurumunda veya araştırma enstitüsünde ders vermeyi amaçlamalıdırlar (Öncelik, doktora çalışmalarına verilecektir);

-Başvuruyu yapmadan önce, çalışmalarını yürütmek istedikleri Fin yüksek öğretim kurumu ile temas kurmuş olmalıdırlar;

-Finlandiya'daki akademik danışmanlarından bir davet mektubu almalıdırlar;

-Master derecesi almış olmalıdırlar;

-Burs döneminin hemen öncesinde, Finlandiya'daki bir yüksek öğretim kurumunda 1 yıldan uzun süre öğrenim görmemiş olmalıdırlar;

 

-Yapacakları akademik çalışmanın gerektirdiği dilde konuşmak ve yazmak hususundaki yeterliliklerini kanıtlamalıdırlar;

 

-Finlandiya'nın burs verdiği 33 ülkeden birinin vatandaşı olmalıdırlar (Türk vatandaşı olmalıdırlar).

 

Bilgi notunda, burs başvurusu için aşağıdaki belgelerin gerektiği kaydedilmektedir:

-Başvuru formu,

-Özgeçmiş,

-Diploma örnekleri,

-İki adet tavsiye mektubu,

-Çalışma/Araştırma Planı,

-Davet eden akademisyenin mektubu,

-Yabancı dil bildiğini gösteren sertifika (Fince, İsveççe veya İngilizce)

 

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

doktora bursu

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel