Gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru

Helsinki Büyükelçiliği 26.05.2015

GÜMRÜK KAPILARI YOLCU İSLEMLERİNE İLİSKiN DUYURU METNİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığmca çıkartılmış olan 2012/11 sayılı "Hayvansal Ürünlerin
Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine ilişkin Kurallar Hakkında Tebliğ" in 6 ve 7 no’lu
maddeleri gereğince yolcu beraberi getirilen gıda maddelerinin ülkeye girişi ve getirilmesi
yasaktır.

Ancak, buna rağmen yolcular tarafindan beyan edilerek, gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın mezkur Tebliğinde yer alan, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar Eki (Ek-9), Yolcu Beraberi Kişisel Eşya
Listesinde yer alan limitleri aşan miktarda gıda maddeleri getirilmektedir. Yolcu beraberi yurda girişi mümkün olmayan orijinal ambalajlı veya ambalajsız bu tür gıda maddelerinin ( peynir


konserve, et, çikolata, çay, bal, şekerleme ürünleri vb.) bozulabilir nitelikte olması gerekçesiyle
yolcu beraberi eşya ambarlarına alınamamaktadır.

Bu tür gıda maddelerini getiren yolcular hakkında gümrük idarelerimizce ilgili Tebliğ
hükümleri doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

Ayrıca Gümrük Müdürlüklerinde, Emniyet birimine ait POLNET sistemi ile entegreli olarak
EGM Yolcu Sorgulama Programı kullanılmaya başlanıldığından, yolcuların pasaport
kayıtlanndaki giriş-çıkış bilgilerine anlık ulaşılabilmekte, hak sahibi olmadığı anlaşılan kişiler anlık olarak tespit edilebilınektedir.

Netice itibariyle gurbetçi sezonunda;

-Yurt dışında fiilen 185 günden az kalan ya da Türkiye'de bir yılda 185 günden fazla kalan yolcuların Türkiye'ye araç getirmemeleri,

-Yolcuların yanlarında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkındaki Karar Eki (Ek-9) Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan limitleri aşan
miktarda gıda maddeleri ( peynir, konserve, et, çikolata, çay, bal, şekerleme ürünleri vb.)
getirmemeleri ve hayvansal ürünlerin yurda girişinin yasak olduğu,

Bilgilerine arz olunur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel