Yurtdışından Ülkemize Götürülecek Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği Duyurusu

Helsinki Büyükelçiliği 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece, yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsuskara taşıtlarınaverilengeçici ithal izniile ilgili sürealtı aydan yirmidört aya çıkarılmıştır.

Konuya ilişkin ilave bilgiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aşağıda kayıtlı internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/yurdisindan-getirilen-araclarin-kalis-suresi-uzatildi

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel