6661 Sayılı Kanuna İlişkin Duyuru

Helsinki Büyükelçiliği 01.02.2016

Değerli vatandaşlarımız,

1- 1 Şubat 2011 tarih ve 6108 Sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 43. maddegeçerliliğini korumaktadır. Bu madde çerçevesinde başvuru yapacak yükümlülerin 10.000 Avro ödemesi gerekmektedir.


Bu madde; 1 Şubat 2011 tarihinden önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanları kapsamaktadır.

2- 27 Ocak 2016 tarihindeyürürlüğe giren 6661 sayılı Kanunla, 1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek-1. maddesinin1. Fıkrasında yapılan değişiklikler:

a) Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

b) Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır.

Bu yasadan yararlanmak isteyen yükümlülerin aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Konsolosluk Şubemize müracaatta bulunmaları gerekmektedir:

-Pasaport

-Nüfus Cüzdanı (aslı)

-Oturma izin belgesi (geriye doğru en az 3 yılı kapsamalıdır.)

-i) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş fiilen çalışma tarihlerini ve süresini belirten ve toplamı en az üç yıllık çalışmayı kanıtlayan iş sözleşmesi (työsopimus-imza ve firma kaşesi bulunacaktır.) ve son ay maaş bordrosu (palkka todistus)

ii)Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları meblağı, tarihi ve süreyi gösteren belge

iii)Finlandiya’da sorumluluğunda bulunan bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olduğunu Fin kanunlarına göre işyerinin niteliğini gösteren belge(Kaupparekisteriote)

-5 adet renkli fotoğraf

-En az üç yıl yabancı ülkede bulunduğunu gösterir umuma mahsus pasaportun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (2 adet)

c) Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. Ödemenin peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

d)6661 sayılı Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için en az 1000 Avro ödemede bulunmuş yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları konusunda ilgili Askerlik Şubeleri karar verecektir.

e) 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlara, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yasanın sağladığı haklardan yararlanmak için başvurma hakkı tanınmıştır.

Saygıyla duyurulur.

Not: Daha fazla bilgi almak isteyenler embassy.helsinki@mfa.gov.tr
adresine e-posta yoluyla müracaatta bulunabilirler.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel