Büyükelçi Adnan Başağa’nın, 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Akim Bırakılmasının Birinci Yıldönümü Vesilesiyle Fin Basınına Gönderdiği Makale

Helsinki Büyükelçiliği 13.07.2017

FIRST ANNIVERSARY OF THE THWARTED COUP ATTEMPT OF JULY 15, 2016

Turkey is still struggling to overcome the trauma of this existential threat to our country. It is impossible to find the appropriate terms to describe the brutality and treachery that the putschists displayed that night.

It was the worst act of terror in the history of the Turkish Republic. At the first sightings of fighter jets flying over Ankara and Istanbul people recognized that there was something amiss. In the ensuing hours, this feeling was intensified by the horrifying realization that it was beyond a military coup d’état and that the perpetrators of this hideous undertaking actually consisted of the disciples of Fetullah Gülen, the man who calls himself “
Imam of the Universe”. That night, lethal military hardware was used against innocent civilians who took to the streets to defend their democratic institutions and through the night 250 Turkish citizens lost their lives while more than 2000 were wounded.

July 15 was a trial of strength and perseverance for the Turkish democracy and the State. It makes us proud to have passed this test. All the political parties, both in government and in opposition, the uninfected elements of the Armed Forces, the Police Force and the media stood up against the putschists.Above all, it was the people of Turkey from all backgrounds and political views who resisted and displayed a historic example of solidarity as they stood selflessly in front of the tanks and reclaimed their democratic rights.

Today we proudly stand united in commemorating the resistance of the Turkish nation to preserve democracy in their country and remember in deep respect the martyrs and heroes of that night.

Now, after a year of extensive administrative, criminal and judicial investigations we have a better grasp of what happened on July 15 and the perpetrator that was behind it. There are 78 ongoing court cases in 23 different provinces with regard to the perpetrators.

Prosecutors have gathered crucial evidence pointing to the unmistakable imprint of FETÖ behind the coup attempt.During the last year, criminal activities of FETÖ have also been investigated in more than a thousand different court cases, bringing to surface the darker undertakings of the organization.

State of Emergency, which was declared immediately after the foiled terrorist coup attempt and extended until mid-July 2017 in full conformity with our national legislation and international obligations, was necessary to makethe state organs act swiftly and effectively.

Domestic administrative and judicial remedies exist for reviewing measures for those who claim they have been wrongfully suspected. To date, over 300 institutions that were shut down have been reopened. More than 30 thousand public employees have been reinstated through administrative boards of review. We also continue our cooperation in a spirit of constructive dialogue with relevant international mechanisms, including the Council of Europe, UN and the OSCE. Taking also into consideration the recommendations of the Council of Europe, an Inquiry Commission has been established to address the measures taken through Emergency decrees. The Inquiry Commission has also been recognized by the European Court of Human Rights as a domestic legal remedy.

We are determined to fight FETÖ and also themost dangerous terrorist organizations such as the PKK and DAESHby respecting the rule of law, morality, and democracy.

In these critical times, we need support and encouragement from our friends.

Adnan Başağa

Ambassador of the Republic of Turkey in Helsinki”

”Estetyn vallankaappauksen, 15. heinäkuuta 2016, ensimmäinen vuosipäivä

Turkki kamppailee edelleen päästäkseen yli tämän eksistentiaalisen uhan tuomasta traumasta maallemme. On mahdotonta löytää sopivia sanoja kuvaamaan sitä raakuutta ja petollisuutta mitä vallankaappauksen yrittäjät osoittivat tuona yönä. Se oli pahin terroriteko Turkin tasavallan historiassa. Ensimmäisten taisteluhävittäjä lentohavaintojen jälkeen, Ankaran ja Istanbulin yllä, ihmiset tunsivat, että kaikki ei ole oikein. Seuraavien tuntien aikana tunne voimistui kauhistuttavaan havaintoon, että kyseessä oli armeijan yli menevä vallankaappausyritys (coup d’état),
ja rikoksentekijät tähän hirveään yritykseen olivat todellisuudessa Fetullah Gülenin opetuslapsia, miehen joka kutsuu itseään ”Maailmankaikkeuden Imaamiksi”. Tuona yönä tappavaa sotilaallista kalustoa käytettiin viattomia siviilejä vastaan, jotka valtasivat kadut puolustaakseen heidän demokraattisia instituutioitaan. Tuon yön aikana, 250 Turkin kansalaista menetti henkensä ja yli 2000 loukkaantui.

Heinäkuun 15. päivä oli koetus Turkin demokratian ja valtion vahvuudesta ja sinnikkyydestä. Olemme ylpeitä läpäistyämme tämän testin. Poliittiset puolueet, niin hallituksessa kuin oppositiossa, asevoimien syyttömät osapuolet, poliisivoimat ja media vastustivat vallankaappausyrittäjiä. Ennen kaikkea Turkkilaiset eri taustoilla ja poliittisilla näkemyksillä olivat niitä, jotka vastustivat ja jättivät historiallisen esimerkin solidaarisuudesta, seistessään epäitsekkäästi tankkereiden edessä, vaatien demokraattisia oikeuksiaan takaisin.

Tänään seisomme ylpeinä yhdessä, muistaen Turkin kansan vastarintaa, säilyttääkseen maassaan demokratian ja muistaen syvällä kunnioituksella tuon yön marttyyreita ja sankareita.

Nyt vuoden kestäneiden laajojen hallinnollisten, rikosoikeudellisten ja oikeudellisten tutkimusten jälkeen, meillä on parempi ymmärrys siitä mitä 15. heinäkuuta tapahtui, ja rikoksentekijästä sen takana. Rikoksentekijöitä vastaan on tällä hetkellä 78 vireillä olevaa oikeudenkäyntiä, 23.ssa eri maakunnassa. Syyttäjät ovat keränneet ratkaisevia todisteita, jotka kiistatta osoittavat FETÖ:n olleen vallankaappausyrityksen takana. Viime vuoden aikana FETÖ:n rikollista toimintaa on myös tutkittu yli tuhannessa eri tuomioistuimessa, tuoden esiin organisaation pimeämmät aikomukset.

Hätätila, mikä julistettiin välittömästi estetyn terroristisen vallankaappausyrityksen jälkeen, ja jota jatkettiin heinäkuun puoliväliin 2017, on täysin meidän kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteidenmukainen. Tämä oli välttämätöntä, jotta valtion eri elimet voivat toimia nopeasti ja tehokkaasti.

Kotimaan hallinnollisia ja oikeudellisia korjaustoimenpiteitä on käynnissä niiden osalta, jotka esittävät tulleensa väärin epäillyiksi. Tähän päivään mennessä, yli 300 instituutiota, jotka olivat suljettuina, on avattu uudelleen. Yli 30 000 julkisen alan työntekijää on palautettu virkoihinsa hallintoneuvoston käsittelyn kautta. Me myös jatkamme yhteistyötä rakentavan dialogin hengessä, asiaankuuluvien kansainvälisten mekanismien kanssa, mukaan lukien Euroopan neuvosto, YK ja ETYJ. Olemme ottaneet huomioon Euroopan neuvoston suosituksen perustaa Tutkimuskomissio, tutkiakseen hätätilan aikaisia toimia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tunnustanut Tutkimuskomission lailliseksi kotimaan oikeussuojakeinoksi.

Taistelemme päättäväisesti FETÖ:a ja vaarallisimpia terroristiorganisaatioita vastaan, kuten PKK:ta ja DAESH:ia, kunnioittaen lakia, moraalia ja demokratiaa.

Näinä kriittisinä aikoina me tarvitsemme tukea ja rohkaisua ystäviltämme.”

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel