Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ağustos 2009 Er Celbinde Silah Altına Alınacak Yükümlülere Ait Milli Savunma Bakanlığı Duyurusu , 15.07.2009

1. AĞUSTOS 2009 ER CELP DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK ER STATÜSÜNDEKİYÜKÜMLÜLERİN, CELP VE SEVK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLİKKANUNU'NUN 45'İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. AĞUSTOS 2009 ER CELP VE SEVKI; 17-20 AĞUSTOS 2009 TARİHLERİ ARASINDA 1 'İNCİ GRUP, 29 EYLÜL-01 EKİM 2009 TARİHLERİ ARASINDA 2'NCİ GRUP OLMAK ÜZERE, İKİ GRUP HALİNDE UYGULANACAKTIR.

3. AĞUSTOS 2009 ER CELP DÖNEMİNDE;

A. 1989 DOĞUMLU VE BUNLARLA İŞLEME TÂBİ ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN, KAYITLIOLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNİN GENEL CELP DÖNEMİ AĞUSTOS 2009 OLANLAR,

B. CELP DÖNEMİ AĞUSTOS 2009 OLMADIĞI HALDE, MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINADİLEKÇE İLE MÜRACAAT EDEREK, AĞUSTOS 2009 ER CELP DÖNEMİNDE ERKEN SİLÂHALTINAALINMAK İSTEYENLERDEN, İSTEKLERİ UYGUN GÖRÜLENLER,

C. YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERİ TEHİR EDİLENLERDEN, AĞUSTOS 2009 ER CELPDÖNEMİNDE SEVKE TÂBİ OLANLAR,

Ç. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 86'NCI MADDESİ GEREĞİNCE ASKERLİĞİNE KARAR ALINAN 1989 DOĞUMLU ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN, ŞUBESİNİN GENEL CELP DÖNEMİ AĞUSTOS 2009 OLANLAR SEVK İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. AĞUSTOS 2009 ER CELP DÖNEMİNDE SEVKE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN LİSTELERİ,03 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN ASKERLİK ŞUBELERİNDE İLAN EDİLECEKTİR.

5. YÜKÜMLÜLER SEVK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK İÇİN, NÜFUS CÜZDANLARI İLE 07 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN, ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURARAK SEVK EVRAKINI ALABİLECEKLERDİR.

6. AĞUSTOS 2009 ER CELP DÖNEMİNİN;

A. 1'İNCİ GRUBUNDA SEVKE TABİ OLANLARDAN 20 AĞUSTOS 2009 (DAHİL), 2'NCİ GRUBUNDASEVKE TÂBİ OLANLARDAN 01 EKİM 2009 (DAHİL) TARİHLERİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİNEBAŞVURARAK SEVK EVRAKINI ALMAYANLAR,

B. SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE, KENDİLERİNE TANINAN YASAL YOL SÜRESİ SONUNDABİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR,

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 89'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

7. AYRINTILI BİLGİ www.asal.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE VE TRT TELETEKST SAYFALARINDA YER ALMAKTADIR.

8.  111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 45'İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

                                                MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI