Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Fin Hükümetinin Sağladığı Burslar , 20.09.2012

Helsinki'de bulunan Uluslararası Öğrenci Değişimi Merkezi'nden (Centre for International Mobility-CIMO) alınan örneği ilişik yazıda, Fin Hükümetinin 2013-2014 akademik yılında, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 33 ülkeye 3 ila 9 ay süreli doktora bursları tahsis edeceği bildirilmektedir.  

Anılan yazıda, bursiyerlerin CIMO'ya gönderilecek başvurular arasından yarışma usulüyle seçileceği, bu nedenle herbir ülkeye tahsis edilen burs sayısının yıldan yıla değişiklik gösterebileceği, sözkonusu bursların "master" üstü çalışma ve araştırmaları kapsadığı, doktora sonrası çalışma ve araştırmaları ise kapsamadığı, dolayısıyla burslar tahsis edilirken doktora öğrencilerine öncelik tanınacağı, başvurularla ilgili detaylı bilgilerin "www.studyinfinland.fi" adresindeki Tuition and Scholarships/CIMO Scholarships/Finnish Government Scholarship Pool başlığı altında yer aldığı ifade edilmektedir.  

Yazıda, burslardan yararlanmak isteyen en fazla 10 adayın başvurularının ilgili makamlarımız tarafından Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne en geç 28 Şubat 2013 tarihinde iletilmesi gerektiği dile getirilmektedir.  

Sözkonusu yazı ekinde yer alan bilgi notu ilişikte sunulmaktadır.
İncelenmesinden görüleceği üzere bilgi notunda, doktora düzeyindeki çalışmalar ve Fin eğitim kurumlarında ders verilmesi amacıyla verilecek bursların 3-9 ay süreli olduğu, tüm akademik branşları kapsadığı ve bursun ayda 1200 Avro olacağı belirtilmektedir.

Notta ayrıca, burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin öncelikle bir Fin üniversitesine veya araştırma kuruluşuna başvurarak öğrenci veya araştırmacı olarak kabul edilmesi, daha sonra burs almak için müracaatta bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Sözkonusu nota göre, bursiyer adaylarının;

-Burs başvurusundan önce ilgili Fin eğitim kurumuna başvurmuş ve kabul edilmiş olmaları;

-Finlandiya'daki akademik danışmanlarından davet mektubu almaları;

-Master derecesi almış olmaları;

-Finlandiya'da master sonrası çalışmalar yürütmeyi, bir araştırma projesine katılmayı veya Finlandiya'daki bir yüksek öğretim kurumunda veya araştırma enstitüsünde ders vermeyi amaçlamaları (Öncelik, doktora çalışmalarına verilecektir);

-Burs döneminin hemen öncesinde, Finlandiya'daki bir yüksek öğretim kurumunda 1 yıldan uzun süre öğrenim görmemiş olmaları;

-Yapacakları akademik çalışmanın gerektirdiği dilde konuşmak ve yazmak hususundaki yeterliliklerini kanıtlamaları;

-Finlandiya'nın burs verdiği 33 ülkeden birinin vatandaşı olmaları (Türk vatandaşı olmaları) gerekmektedir.

Bilgi notunda, burs başvurusu için aşağıdaki belgelerin gerektiği kaydedilmektedir:

-İmzalı başvuru formu,

-Özgeçmiş,

-Diploma örnekleri,

-İki adet tavsiye mektubu,

-Çalışma/Araştırma Planı,

-Davet eden akademisyenin mektubu,

-Yabancı dil bildiğini gösteren sertifika Fince, İsveççe veya İngilizce)

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

İlgili Dosyalar :

- Burs