Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Hukuk Alanında Eğitim Alan Vatandaşlarımıza Yönelik “temel Hakların Uluslararası Düzeyde Korunması” Konulu “uluslararası Hukuk Eğitim Programı”na İlişkin Duyuru , 19.07.2013

 

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından, 25 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmesi öngörülen “Temel Hakların Uluslararası Düzeyde Korunması” konulu “Uluslararası Hukuk Eğitim Programı”na ilişkin olarak 18 Temmuz 2013 tarihinde Büyükelçiliğimize ulaşan duyuru ekte sunulmaktadır.

Sözkonusu eğitim programı,

- Yurtdışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisansını ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden;

- 1975 yılında veya daha sonraki yıllarda doğmuş bulunan;

- T.C. vatandaşı veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olan kişilere açık olup,

- Bahsekonu programa son başvuru tarihi 20 Temmuz 2013’tür.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

İlgili Dosyalar :

- Duyuru