Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harcı Duyurusu , 16.09.2013

Yurtdışında çalışma iznine sahip vatandaşlarımızın yurtdışına çıkış harcından muaf olmaları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

" Yurtdışında oturma izni, ilgili konsolosluklarca pasaport üzerine vurulmuş bir kaşe ile tevsik edilebileceği gibi, Türk pasaportları üzerine Konsolosluklarımızca vurulmuş "işçidir", "işçi ailesidir", "işçi çocuğudur" veya "süresiz/....tarihleri arasında yurtdışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır" şeklinde kaşeler yurt dışında oturma izni bulunduğunun tevsiki sayıldığından, pasaportlarında sözkonusu ibareler bulunanlara başka bir belge ibraz etmeye gerek kalmaksızın, muafiyet uygulanır. Ayrıca, "Green Card" oturma izin belgesi olduğundan bu belgeye sahip vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında yurtdışı çıkış harcından muaftırlar."

 Saygılarımızla duyurulur.