Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 16.06.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlerin  22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan örneği ekli 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmekte olduğu ilgi e-yazılarımızla iletilmişti.

 

Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu kere alınan yazıda, gümrük bilgisayar sisteminde yapılan yeni altyapı çalışmaları ile yenilenen sistem sayesinde, karayolu ve havayolu ile seyahat eden yolcuların yurtdışında veya Türkiye'de fiilen kaldıkları toplam gün sayılarının sistemdeki çevrimiçi uygulama sayesinde anlık olarak tespit edilebildiği, beraberinde yabancı plakalı araçla Türkiye'ye gelen yolcuların gümrük kapılarımızda sıkıntı yaşamamalarını teminen, “http//www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htm”  adresinde bulunan sözkonusu tebliği dikkatlice incelemeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htm