Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Düzenlenecek Uluslararası Karikatür Yarışması , 16.06.2014

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bir yazıda, anılan Belediyenin uluslararası tanınırlığının arttırılması, halklar arasında karşılıklı diyalogun güçlendirilmesi ve yerel diplomasinin geliştirilmesi için yurtdışındaki birçok kent ile ilişkilerini sürdürdüğü, bahsekonu kentlerin bir etkinlik dahilinde bir araya getirilmesi amacıyla "Uluslararası Karikatür

Yarışması" adlı bir yarışma düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Yazıda, bahsekonu yarışmanın temasının anılan Belediyenin mevcut ilişkilerinin kentler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek toplumları yakınlaştırmayı hedefleyen yönü de göz önünde bulundurularak "Barış ve Çocuk" olarak belirlendiği, Belediyenin kardeş kentlerindeki karikatür sanatçıları başta olmak üzere dünyanın birçok kentindeki sanatçıların yarışmaya katılımının sağlanmasının öngörüldüğü ve yarışmanın 1 Eylül Dünya Barış Günü sonuçlanacak şekilde planlandığı belirtilmektedir.

Sözkonusu yarışmaya katılım koşullarını içeren yarışma şartnamesi ektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar :

- TÜRKÇE YARIŞMA ŞARTNAMESİ.jpg