Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yürürlüğe Yeni Giren Bedelli Askerlik Başvurusu Duyurusu , 23.12.2014

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI;

 

Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair 6582 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 52.maddesi uyarınca bedelli askerlik yapabilmek için gereken şartlar ve izlenecek usul aşağıda özetlenmiştir.

 

Bedelli Askerlikten yararlanacak yükümlüler;
  1. 01 Ocak 1988 (bu tarih dahil) tarihinden önce doğmuş olanlar (1111 Sayılı Askerlik Kanununun 81’nci maddesi gereği mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılan yaş düzeltmeleri haricindekiler dikkate alınmayacaktır.)
  2. Kanunun Geçici 52’nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar,
  3. Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlardan yaş şartını taşıyor olanlar,
  4. Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ‘Askerliğe Elverişli Değildir’ kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanlar
  5. Bedelli askerlik yapmaya istekli olanlar,

 

Yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına, Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik / Konsolosluklarına, Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanlar, şahsen müracaatlarını bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla veya vekaletnamesi olan avukatları tarafından en yakın askerlik şubesine başvuruda bulunabilirler.

 

Başvurular şahsen nüfus cüzdanı aslı ile birlikte veya yükümlü adına vekaletnamesi olan yetkili avukatları aracılığıyla yapılabilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlk başvuru e-Devlet üzerinden de yapılabilecektir, ancak MBS’de son durumu ‘Sevk Edilmiş’ olanlar ile ‘Askerliğe Elverişli Değildir’ sağlık kararı olanlar e-Devlet üzerinden işlemlerini başlatamayacaklardır. Hak sahibi yükümlüler (MBS’de son durumu ‘Sevk Edilmiş’ olanlar ile ‘Askerliğe Elverişli Değildir’ sağlık kararı olanlar hariç) ilk müracaatlarını askerlik şubelerine gelmeden e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr


) de yapabileceklerdir.

 

Yükümlüler kendi şifreleriyle e-Devlet üzerinden açılan ASAL Bedelli Askerlik Başvuru linkinden öncelikle hak sahibi olup olmadıklarını öğreneceklerdir. Hak sahibi olanlar yine e-Devlet üzerinden alacakları barkodlu ödeme belgesi ile birlikte belirtilen banka hesaplarına 18.000 /(on sekiz bin) TL bedelini ödedikten sonra e-Devlet üzerinden almış oldukları ödeme belgesi ve üç (3) adet dekont aslı ile yakın askerlik şubesine veya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik / Konsolosluklarına müracaat edeceklerdir.   

 

Yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için yurt içinden 18.000 (on sekiz bin) Türk Lirası veya yurt dışından T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasının tamamının bir defada belirtilen banka hesabına yatırılmış olması ve alınacak üç (3) adet dekont aslının doğrudan askerlik şubesine veya elçilik/konsolosluk ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla askerlik şubelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Dekontlarda mutlaka,

- T.C. kimlik numarası,

- Adı soyadı,

- Doğum tarihi (gün/ay/yıl),

- Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe,

 

Ödenen bedel tutarı, Yapılan ödemenin Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına aşağıda bulunan hesap numaraları nezdinde Türk Lirası cinsinden açılan hesaplardan herhangi birisine aynı bankanın hesabına alacak kaydedilmek üzere alındığına dair açıklamanın olması gerekmektedir. Yurtdışı bankalardan alınan komisyon, vergi veya provizyon kesintileri 18.000 (on sekiz bin) Türk Lirası karşılığı paranın dışında tutulacaktır.  

 

Banka Hesabı;

 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına;

 

T.Halk Bankası IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı)

T.C.Ziraat Bankası IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı)

T.Vakıflar Bankası IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı)

 

İlgili banka hesabına yurt içinden veya yurt dışından EFT veya havale yoluyla yapılan ödemeler ilgili bankalardan; dekontla ve işlem memurunca imzalanmış şekilde belgelendirilecektir.

 

       Ayrıntılı bilgi için Konsolosluk Şubemizi hafta içi 14:00-16:00 saatleri arasında 09 612 26 161 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

 

       Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedelli Askerlik Başvurusu için dilekçe örneği:

 

 

T.C. Helsinki Büyükelçiliğine,

 

13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6582 sayılı Kanunla, 1111 sayılı Askerlik Kanuna eklenen Geçici 52’nci madde uyarınca bedelli askerlik hizmetime başvurmak istiyorum.

              Gereğini arz ederim.

                                                                                                                  İmza     :

                                                                                                                  Tarih     : …./…./201..      

 

 

YÜKÜMLÜ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı         :

Doğum Tarihi    :

T.C. Kimlik No   :

 

YÜKÜMLÜ ADRES BİLGİLERİ: