Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2015 Milletvekili Genel Seçimi , 24.03.2015

Yüksek Seçim Kurulundan

Yurt dışı temsilciliklerde veya gümrük kapılarında oy kullanacak

vatandaşlarımızın dikkatine

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oylarını yurt dışında adreslerinin bağlı olduğu dış
temsilciliklerde ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte 8-31 Mayıs 2015
tarihleri arasında kullanacaklardır. Bu tarihler arasında oylarını kullanamayan
seçmenler 8 Mayıs — 7 Haziran 2015 tarihleri arasında Yüksek Seçim kurulunca
belirlenen gümrük kapılarında da oy kullanabileceklerdir.

Kurulumuzca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü üzerinde yapılan incelemede
3 Kasım 2014 ile 10 Mart 2015 tarihleri arasında adres beyanında bulunan bazı vatandaşlarımızın

(adres beyanlarını bağlı bulundukları temsilcilikler dışındaki
temsilciliklere yapanların)
oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu
temsilcilik bilgisi yerine adres beyanında bulunduğu temsilciliğin kaydedildiği
tespit edilmiştir. Bu şekilde hatalı kayıtlar, seçmen kütükleri askıya çıkarıldığı için Kurulumuzca resen düzeltilemeyeceğinden, seçmenlerin

www.ysk.gov.tradresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol etmeleri,
kaydı olmayan ya da bu şekilde temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın askı süresi bitimine (27 Mart 2015 Cuma günü Türkiye saati
ile saat 17.00' a) kadar en yakın temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu
doldurmaları hususu kamuoyuna duyurulur.