Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışından Ülkemize Götürülecek Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği Duyurusu , 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) çerçevesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

 

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece, yurtdışından  Türkiye Gümrük Bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili süre altı aydan yirmidört aya çıkarılmıştır.

Konuya ilişkin ilave bilgiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığının aşağıda kayıtlı internet adresinden ulaşılabilmektedir:

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/yurdisindan-getirilen-araclarin-kalis-suresi-uzatildi

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.