Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Beyanı Ve Evlenme Bildirimi , 29.01.2016

ADRES BEYANI VE EVLENME BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

 

27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren yasaya göre:

 

Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca 20 iş günü) 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilmesi öngörülmektedir.

 

Evlenme olayını bildirim yükümlüğü içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde Nüfus Müdürlüklerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerimizce 50 TL idari para cezası verilecektir.

 

Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, yukarıda kayıtlı idari para cezalarının, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının hesaplandığı para birimi üzerinden tahsil edilecektir. Bu meblağlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tespit edilecek ve kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.