Türkiye Cumhuriyeti

Helsinki Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği’nin (tüsiad) Uluslararası Yayın Organlarına Verdiği Ilanın Fince Tercümesi , 10.08.2016

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) uluslararası yayın organlarına verdiği ilanın Fince tercümesi aşağıda sunulmaktadır:

 

Demokraattisen perustuslaillisen järjestyksen suojelu Turkissa

15. heinäkuuta Turkin sotilasjoukoista ryhmä petollisia upseereita yrittivät aseellisella vallankaappauksella saada tahtonsa läpi. Vallankaappausyritys epäonnistui Turkin kansan, poliitisten johtajien ja maan instituutioiden toimenpiteiden ansiota. He kaikki ovat kieltäytyneet rikkomasta perustuslaillisen järjestyksen ja ovat ilmoittaneet sitoutumisensa oikeusvaltiion, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin sekä vapauksiin.

Turkin parlamentissa olevien puolueiden yhteinen näkemys kyseisestä interventiosta, sai myös tukea Turkin kaikista yhteiskuntaryhmistä.  

Näemme, että erimielisyyksistä huolimatta on mahdollista tehdä kompromisseja rauhanoaisella lähestymisellä sekä demokratian ehdoilla.

Demokratiaa vastaan olevat uhat voidaan ehkäistä demokratian normeja vahvistamalla sekä
lakia noudattamalla. Turkki aloitti EU:n kanssa jäsenyysneuvotteluja vuonna 2005 ja on siitä asti osoittanut aitoa edistystä. EU:n demokraattiset normit ja jäsenyys prosessi ovat olleet Turkin 


vahvan demokratian sekä kansainvälisen kilpailukyvyn merkittävimmistä lähteistä.

Turkin talous on tänä päivänä 18. suurin ja on täysin integroitunut maailmanlaajuiseen markkinointiin. Turkki on taloudellisesti, poliittisesti, institutionaalisesti yksi välttämättömistä transatlanttisen yhteisön jäsenistä Euroopan ulkopuolellakin.

Maailmanlaajuisesta talouskriisistä sekä kokoajan lisääntyvistä geopolitiittisista ongelmista huolimatta, Turkin talous on osoittanut suurta sietokykyä. Turkki isönnöi 3 miljoonaa pakolaista. Maa on nuoren sekä dynaamisen väestönrakenteensa ansiota pystynyt ylläpitämään korkeaa ja vakaata talous kasvua. Talouskuri ja vahva pankkisektori ovat olleet ja ovat edelleen Turkin vakaan talouden peruselementejä. Markkina talouden säännöt sekä instituutiot ovat kilpailevan Turkin talouden kulmakiviä jatkossakin.

Turkki on maanlaajuisesti todistunut sitoutumisensa demokratiaan. Me luotamme siihen, että Turkki osittaa vahvan sitoutumisensa demokratiaan ja oikeusvaltioon jatkossakin. TÜSİAD on aina aidosti tukenut ja jatkaa tukemista näitä maailmanlaajuisia periaatteita sekä tavoitteita.

--------------------------------------------------

Vuonna 1971 perustettu TÜSİAD ei ole perustettu voitonhaluun nojaten. Se on yrittäjä henkinen kansalaisjärjestö, joka edustaa Turkin ulkomankaupasta(lukuun ottamatta energiaa) 85% , yksityissektorin työllisyydestä noin 50% ja yhteisöverosta 80%. TÜSİAD edustaa 85 % koko Turkin ukomaankaupasta (energiaa lukuun ottamatta), noin 80 % yksityisen sektorin työllisyydesta ja 50 % yritysverojen kokonaismäärästä. TÜSİAD, jolla on merkittävä rooli Turkin talouden kannalta on, myös BUSiNESSEUROPE, OECD:n BIAC JA B-20 jäsen.”